Yoga


Människor kommer till yogan av olika anledningar, det kan vara en önskan att bli starkare i kroppen, bli mjukare eller att slappna av. Någon har en skada som behöver tas om hand med lite varsammare träning. Det är ofta en önskan om att ta sig någonstans som för oss hit. Och det är fint! Vi söker ständigt nya vägar att nå framåt, komma vidare i livet, lära känna oss själva och världen lite mer. Det spännande med yogan är att den tar oss inte så snabbt framåt och vidare på det sätt vi kanske tror, den får oss snarare att varva ner och vara mer närvarande där vi befinner oss just nu. Och den upplevelsen av här och nu kan förändra allt. Kanske är det så att alla krav och önskningar om vem vi borde vara behöver stå åt sidan för att vi ska få syn på vad vi faktiskt har. För att uppleva närvaron här och nu behöver vi inte lära oss så mycket nytt, tvärtom.

Vi behöver inte lägga till fler titlar - vi behöver skala av!

När vi skalar av lager efter lager finner vi något djupt inom oss som alltid har funnits där. Som vi innerst inne är, alltid har varit och kommer att vara, som är helt kravlöst och som vi själva egentligen redan vet hur vi kan uttrycka bäst!

I yogan använder vi oss av olika fysiska rörelser och positioner, andningsövningar och meditationstekniker för att komma till ro och nå den balans som vi alla bär inom oss. Genom att vi rör oss genom olika positioner och andas medvetet kommer vi i kontakt med kroppen och vi upptäcker att kroppen talar till oss hela tiden. Kroppen vet precis hur vi mår, den känner oss så väl och talar alltid sanning. Vi använder yogan som ett redskap att acceptera och tillåta livet att vara som det är, ett andetag i taget...


Yogan jag undervisar är en flödande och dynamisk yoga. Vi kombinerar positioner, andningsövningar, mantran och meditation för att integrera och balansera kropp, sinne och själ. Yogan ger en stabilitet för att våga vara närvarande i kroppen och möta världen (den inre och yttre) med acceptans, tillit och kärlek.

Yogan är lätt att ta till sig och passar alla då alla följer med i sin egen takt. Jag undervisar intuitivt från hjärtat och förmedlar det som gruppen behöver i stunden.

Den högsta önskan i yogan är att lära känna sig själv, sitt högre jag och sin väg. Yogans tradition menar att vägen till att växa själsligt går genom kroppen. Resultatet av yogan kan blir en stark livskraft och en upplevelse av att kropp och själ är i harmoni med varandra.

Yogan vi gör är densamma oavsett vilken ålder jag undervisar men hur vi utför den beror helt på gruppens behov. För de yngsta barnen utgår vi från fantasi och lek, vi skiftar mellan positionerna med lätthet och landar till slut en stund i vila. Ungdomarna behöver mer kraft och fysisk utmaning medan vuxenklasserna kan skilja sig mycket från en grupp till en annan. Det genomgående för vuxna är att vi behöver mycket vila, oftast har vi redan provat på att anstränga oss till det yttersta och behöver lära om och lyssna till kroppen. Att lugnt röra sig i sin egen takt och känna hur kroppen mår i rörelserna är en viktig del av yogan och samt att få stöd i att känna tillit till sig själv och sin kropp i vilken fas i livet vi än är.

Den tillåtande och varma atmosfär som vi skapar tillsammans är stärkande och går bortom den tävlingsinriktade värld vi ofta lever i. Rörelserna är helt prestationsfria och bygger på att vi lär oss känna vad kroppen behöver här och nu.

Är du nyfiken på vad yogan kan göra för dig? Det bästa sättet att få svar är att prova! Hör av dig i förväg för att se om det finns plats i någon av de pågående kurserna.

All rörelse för barn och familjer sker i samarbete med Yoga Mamas, tillsammans arbetar vi för att stärka kvinnor och barn. På Yoga Mamas sida har jag skrivit ännu mer om yogans effekter för barn i olika åldrar så läs gärna mer och boka här