Yoga för vuxna


Människor kommer till yogan av olika anledningar, det kan vara en önskan att bli starkare i kroppen, bli mjukare eller att slappna av. Någon har en skada som behöver tas om hand med lite varsammare träning. Det är ofta en önskan om att ta sig någonstans som för oss hit. Och det är fint! Vi söker ständigt nya vägar att nå framåt, komma vidare i livet, lära känna oss själva och världen lite mer. Det spännande med yogan är att den tar oss inte så snabbt framåt och vidare på det sätt vi kanske tror, den får oss snarare att varva ner och vara mer närvarande där vi befinner oss just nu. Och den upplevelsen av här och nu kan förändra allt. Kanske är det så att alla krav och önskningar om vem vi borde vara behöver stå åt sidan för att vi ska få syn på vad vi faktiskt har. För att uppleva närvaron här och nu behöver vi inte lära oss så mycket nytt, tvärtom.

Vi behöver inte lägga till fler titlar - vi behöver skala av

När vi skalar av lager efter lager finner vi något djupt inom oss som alltid har funnits där. Som vi innerst inne är, alltid har varit och kommer att vara, som är helt kravlöst och som vi själva egentligen redan vet hur vi kan uttrycka bäst!

För tillfället finns inga kurser inplanerade men håll ögonen öppna för kommande event!Yoga för barn


Yogan hjälper barnen att hitta den närvaro i sina kroppar som de naturligt har, få god kroppskännedom, stilla sinnet och hitta mental stabilitet.

Vi strävar efter att skapa en lugn och trygg yogastund så att barnen/ tonåringarna känner att de verkligen får lov att vara sig själva. Att lugnt röra sig i sin egen takt och känna hur kroppen mår i rörelserna är en viktig del av barnyogan samt att få stöd i att känna tillit till sig själv och sin växande kropp.

Jag skapar yogaklasser och workshops för barn och ungdomar. Genom yogan kan vi hjälpa det växande barnet att behålla en positiv relation till sig själv och sin kropp. Yogan anpassas efter gruppens behov och önskemål, tid finns även för reflektion och samtal.