Yoga och avslappning för yngre barnSAGOYOGA, för barn tillsammans med en vuxen

Sagoyogan är kreativ och lekfull. Vi stärker kroppen och övar balansen genom olika positioner, enskilt och i par, samt låter positionerna bindas ihop i kortare flöden. Genom en saga guidas ni genom olika avslappnings, andningsövningar, kortare meditationer och mantran. Barnen har nära till lek, till skratt och till att vara här och nu - något som vi vuxna kan dras med i och njuta av!
MEDITATIVA SAGOR, för barn 0-1 år

Detta är en magisk sagostund för de yngsta barnen, ca. 0-1 år. Genom lugna små berättelser, sånger, musik och mjuk beröring får barnen komma till ro tillsammans med sina föräldrar. Vi guidar både vuxna och barn in i en drömvärld med närhet, tillit och ro som grund. Detta är en form av lekfull avslappning som Anna arbetat fram genom en önskan från Växjö Bibliotek att skapa någonting rofyllt för de yngsta barnen. Sångerna, sagorna och rörelserna är hämtade ur Eurytmin och Yogans tradition.