Initiativet Yoga Jord


Allt liv börjar med rörelse och rörelsen får livet att flöda. I våra kroppar är det en pågående rörelse och ett kraftfullt arbete för att hålla livet igång. Hjärtat arbetar dag som natt och våra inre organ är i ständig rörelse hela livet. Dessa rörelser är en del av oss och de yttre rörelserna speglar ofta (på ett omedvetet plan) kroppens inre processer. Vi har alla möjligheten att upptäcka oss själva och livet omkring oss genom våra kroppar, det är genom dem vi förverkligar våra idéer i fysisk form.

Yoga Jord är ett intiativ att skapa harmonisk rörelse för att låta människor fortsätta växa och upptäcka mer av sig själva och världen. Den skapande människan är i fokus. Önskan är att inspirera till närvaro, lekfullhet och glädje inför att vara människa.

Jag arbetar för att skapa trygga, tillåtande och stödjande sammanhang för människor i alla åldrar. Sammanhang där vi kan knyta an och upptäcka mer av oss själva och varandra. Där var och en får utrymme att lyssna till sin egen önskan/intuition och hitta en väg där hon vågar leda sig själv! 

I mitt arbete med barn och vuxna har jag upplevt att när en människa blir respekterad för den hon är, lyssnad till och i får utforska sina egna förmågor så är hon otroligt stark. Hon vet intuitivt vad hon behöver göra för att må bra och har kraften att genomföra de förändringar som behövs. Hon har inget behov av att söka respekt och bekräftelse utanför sig själv - hon ser respekten och kärleken som en naturlig del av livet.


Anna Stenung


Jag upptäckte yogan under min andra graviditet, hösten 2005.  Då hade jag tränat kampsport i många år och sökte nu ett sätt att röra mig som passade min växande kropp och som passade det liv jag levde där jag börjat söka mer inåt efter svaren istället för att följa en auktoritet. Jag hittade en gravidyogakurs och sedan dess har yogan varit en viktig del av mitt liv. Yogamattan har blivit en plats för så mycket mer än den fysiska yogan. Det lugnet, glädjen och vördnaden som jag upplever i yogan är jag enormt tacksam för och jag har svårt att med ord beskriva hur mycket yogan hjälpt mig i de svårare situationerna i livet.

Tillsammans med mina tre barn blev familjeyogan och sedan barnyogan till, den är fortfarande en levande process som växer vidare med varje ny barngrupp jag möter. 

Jag började undervisa som 19-åring och utbildade mig samtidigt till Waldorflärare, åk. 1-8. Waldorfpedagogiken bygger på en antroposofisk/holistisk människosyn vilket gjorde att jag fick andliga övningar som en del av min utbildning och mitt arbete. Som waldorflärare är den dagliga meditationen och den personliga utvecklingen  en del av arbetsuppgiften. Den holistiska och ayurvediska kunskapen om människan är min grund, tillsammans med yogan och eurytmin blir det en levande rörelseglädje som fortsätter att utvecklas. 

Jag studerar nu eurytmi på heltid och håller yogakurser och olika rörelseprojekt för vuxna och barn i och omkring Växjö.

Jag ser människan som en varelse i ständigt växande och jag arbetar genom min undervisning med att skapa utrymme för var och en att vårda och hedra sig själv där hon är just nu i sitt liv. Jag önskar undervisa ur glädje, spontanitet och lekfullhet för att uppmuntra varje människa att hitta sitt unika sätt att guida sig själv.