Leva med yoga

17.05.2019

En yogalärare har uttryckt att "yoga ruins your life" och menat att efter några års yogarutin börjar saker och ting förändras. Eller så börjar vi se på livet med nya ögon. Någon som kom till yogan på grund av en skada och tänkte sig att yogan skulle läka kroppen märker att det snarare var en inställning till livet som gjorde att skadan uppkom. Upptäcker att läkningen ligger i själva livet, hur vi lever varje dag. En tävlingsinriktad inställning där allt sker med målet att prestera och vara effektiv leder ofta till skador. Kroppen säger ifrån när våra inre varningsklockor har ringt länge, när vår intuition har varnat oss utan att vi vågat lyssna. Yogan kan få oss att se livet på ett nytt. Att rikta blicken inåt och uppleva känslor men också att kunna lyfta blicken över våra vardagsproblem, blicka ut mot horisonten och se att vi inte är ensamma med att vara människor på jorden. Upptäcka att vi är många som lever här tillsammans och att allt jag gör påverkar helheten, varje liten handling betyder något för mig, för jorden och andra människor. 

En grundtanke i yogan är den om ickevåld - ahimsa. Ahimsa är en av fem yamas (etiska, moraliska och sociala aspekter att inspireras av som yogi) Ahimsa kan uttryckas som ickevåld i alla aspekter av livet från fysiskt till mentalt och emotionellt. Vi kan definiera ickevåld som ärlig hängivenhet och sann kärlek. Vi kan uppleva detta genom att hedra oss själva, varandra och livet självt (vilket egentligen är samma sak) men också genom att våga ta emot och ge kärlek.

När våra tankar är negativa och skuldbelagda när vi känner skam eller besvikelse mot oss själva skapar vi en form av våld. När vi inte klarar av att förlåta någon som gjort oss illa eller oss själva för någonting vi gjort, gör vi också våld mot oss själva eftersom vi håller kärleken ifrån oss.

Att förvänta sig alldeles för mycket av sig själv och ta på sig för stort ansvar är en typ av, väldigt vanligt förekommande, våld. När vi tror att vår omvärld värderar oss efter hur mycket och hårt vi arbetar, hur vi ser ut eller hur mycket pengar vi har på banken. Våra tankar och bilder av vilka vi bör vara för att duga i andras ögon gör ofta att vi gör våld på oss själva och på våra egna värderingar. Så börja hos dig själv! Vad gör du för att respektera och uttrycka den du är? Hur står du upp för de värderingar som är värdefulla för dig samtidigt som du respekterar alla andra levande varelser?

För mig blir ahimsa tydligt hos det lila barnet. När jag möter ett barns blick kan jag som vuxen nästan bli lite generad över hur öppen och ärlig, hur nyfiken och kärleksfull den är. Den blicken vilar i upplevelsen av nuet och har ingenting att dölja och jag blir påmind om vilka sidor av mig jag har svårt att förlåta och försöker dölja i mötet med andra människor. Barnen kommer till oss med ahimsa, de vet ingenting annat än tillit och kärlek. Genom livet lär vi oss om besvikelser och sorg men också om förlåtelse och mod. Det krävs mod för att leva med ahimsa men jag hoppas och tror att yogan kan stärka det modet genom att vi övar tillåtande och acceptans genom medveten andning, yogapositioner, meditationer och djup vila. Och genom vår inställning till yogan som vars och ens egen väg där vi utvecklas i att acceptera det som är här och nu.

Det mest naturliga tillståndet hos alla människor med någorlunda fungerande intelligens är att älska, älska, älska. Att vara intelligent är egentligen samma sak som att vara kärleksfull.

/ Harvey Jackins

I kärlek och tacksamhet

/Anna