För barnen!

26.04.2019

Under vintern blev det tydligt för mig att jag behöver fokusera helt på arbetet för barnens bästa! Under våren växte det fram tydligare och genom samarbetet i Yoga Mamas föll allt på plats. Det betyder att jag lämnar all vuxenyoga och fokuserar på barnyoga, sagoyoga, meditativa sagor och eurytmi (rörelsekonst i waldorfskolan). Och så klart familjen och mina barn som är de största inspirationskällorna och lärarna för mig. Det är också ett naturligt beslut eftersom barnens bästa, så länge jag kan minnas, varit det viktigaste i mitt liv. Jag ser att världen behöver oss vuxna som står upp för dem och undervisar ur "hjärtat", som försöker leva som vi lär, dvs. undervisar genom att vara förebild och själva vara i lärande, stå i vår sanning istället för att tillrättavisa och berätta för de växande människorna vilka de ska bli. 

Att undervisa växande människor (alla människor) handlar ju om att undervisa sig själv. Allt jag gör, tänker, känner...påverkar andra människor. 

I mötet med barnen finns två sätt att vara som vuxen (med många mellanlägen såklart). Antingen möter jag barnen där de befinner sig och låter barnens behov av rörelse, fantasi, närhet och glädje styra mitt sätt att vara och undervisa eller så utgår jag från mig själv som vuxen och förväntar mig att barnen skall följa mina behov av att sitta still och tänka logiskt. Det senare är tyvärr vanligt i många pedagogiska sammanhang där barnen vistas långa dagar men är inte alls utvecklande för varken barn eller vuxna. Det sättet att "undervisa och uppfostra" är sprunget ur en en människosyn där en (oftast den störste, starkaste...) har mer makt än den andre och använder det till sin egen fördel. Kanske tungt och tråkigt att tänka på men väldigt viktigt eftersom det ser ut som att den trenden inte är på väg bort utan tvärtom blir starkare samtidigt som många barn har allt längre dagar i förskolor och skolor. 

Det är vi vuxna som bär ansvaret att se barnens behov och skapa förändring. Barnen visar ofta ordlöst hur de mår genom att vara stressade, störa undervisningen, ha svårt att sova, äta... och många vuxna tycker att de är krångliga istället för att ta till sig barnens budskap. Det är dags att vi vuxna som har barn i vår omgivning vågar ta vårt vuxenansvar och se barnens behov!

Hur då? Umgås mycket med barnen så att du lär dig känna deras behov på riktigt, tänk kvantitet istället för kvalitet. Barnen bryr sig oftast inte om ifall vi kan åka på dyra semesterresor någon gång per år medan vi arbetar långa dagar resten av året utan behöver tid med sina vuxna varje dag för att känna ett djupt förtroende. En liten enkel övning på vägen kan vara att ta sig 15 minuter varje dag där du låter barnet bestämma vad ni skall leka. Öva dig på att gå in i leken och vara i nuet. Under den här stunden undervisar barnet dig och du gör allt för att inte tillrättavisa eller leda leken åt det håll som du vill. Låt den här stunden bli en vana och kanske bli längre och längre och längre...

När barnen känner att vi kan lyssna och följa dem blir relationen djupare. Det kan också leda till att det känns naturligt för oss vuxna att ta ledningen över de situationer där vår kunskap om livet är viktig och där barnen blir trygga av att veta att vi tar hand om situationen.

När barnen får vara barn kan vi vuxna vara vuxna.

Vi vuxna behöver också öva oss i att respektera oss själva lyssna till våra behov så att vi kan vara förebilder genom att tryggt våga uttrycka vad vi behöver och mår bra av.

Hos Yoga Mamas finns flera sätt att få stöd som vuxen när ditt eget inre barn kommer fram, behöver tas om hand och guidas vidare i ett tryggt sammanhang. Läs mer på www.yogamamas.se

Nästa gång vill jag skriva om yogans betydelse för det växande barnet och hennes föräldrar och berätta varför jag tycker så mycket om Yoga Nidra. Jag vill också skriva om ahimsa - icke våld, som är en viktig aspekt av yogan.

Så nu kallar mina barn på mig och jag får ta mitt ansvar, lämna datorn för den här gången och gå ut i solen. Så ta hand om varandra och ha en fin dag!

/Anna