Eurytmi


Genom alla tider har människan rört sig i dansen. I alla kulturer och i alla åldrar har människan dansat för att stärka och bekräfta relationen med jorden, med stjärnorna, månen, solen - med allt levande omkring oss. Vi har dansat för att fira olika höjdpunkter i människans liv men också för att sörja eller som en tillbedjan. Vi har dansat i tempel och slott eller på bar mark för att be till en högre kraft och tacka för livet. 

Att vara människa innebär att leva tillsammans med hela jorden och ändå vara sig själv som en unik skapelse. Eurytmin har också sina rötter där, i människans behov av att röra sig naturligt och som en del av att vara människa. När Rudolf Steiner skapade eurytmin, tillsammans med dansare som sökte en mer andligt medveten och fördjupad form av rörelse, hämtades rörelserna ur människan. De används både med musik och dikt men ackompanjerar inte musiken eller språkljuden, när vi rör oss i eurytmin blir vi ett med ljuden och tonerna - vi spelar dem i våra kroppar.

Eurytmi för barn är för mig ett särskilt glädjerikt sätt att undervisa eftersom rörelserna känns så naturliga och fyllda av liv, just så som barnen är! Den utvecklar och stärker barnens kroppskännedom, koordination, rumsuppfattning, utvecklar språket och stärker gruppen. Vi leker genom rörelserna med dikter, ramsor, sånger och musik. Allteftersom barnen växer utvecklas rörelserna - musik och dikter blir en spegling av den stämning som den växande människan lever i här och nu. 

Eurytmi liknar yogan på det vis att den är ett verktyg att lära känna sig själv, sitt högre jag och sin väg. Vi stärker vår livskraft och närvaro, kropp och själ blir i harmoni med varandra. Eurytmin är lätt att ta till sig och passar alla kroppar. Jag undervisar intuitivt från hjärtat och förmedlar det som gruppen behöver i stunden.

Förutom att vara en vacker rörelsekonst och en pedagogisk konst används eurytmin terapeutiskt i olika sammanhang och som ett redskap för grupper inom företag och organisationer.