Allt liv börjar med rörelse och rörelsen får livet att flöda. Vi har alla möjligheten att upptäcka oss själva och livet omkring oss genom våra kroppar, det är genom dem vi förverkligar våra idéer i fysisk form

Framtida projekt är i planeringsstadiet just nu, förhoppningsvis finns det möjlighet att skapa, leka, röra sig tillsammans snart...